Website Boulevard
Image default
Bedrijven

Een BHV cursus volgen: inhoud, voordelen & mogelijkheden

BHV-cursus is verplicht op de werkvloer

Het fenomeen BHV, ofwel bedrijfshulpverlening, is behoorlijk bekend in het Nederlandse bedrijfsleven. Eigenlijk is dat heel logisch en verklaarbaar, want personeel een BHV cursus laten volgen is verplicht voor elke werkgever. Dit staat opgenomen in de ARBO-wetgeving, waarin elk bedrijf verplicht voorbereidingen moet nemen om in het geval van ongelukken of calamiteiten (denk aan een bedrijfsbrand) snel te kunnen optreden. Wat veel werkgevers zich overigens niet beseffen, is dat er ook een BHV’er moet worden opgeleid als u maar één of twee mensen in dienst hebt.

 

Hoe zit de inhoud van een BHV cursus er in hoofdlijnen uit?

De hoofdtaak van een BHV’er ofwel bedrijfshulpverlener is om, als er een ongeluk of probleem optreedt op het werk, eerste hulp te bieden. Bij een startende bedrijfsbrand weet een BHV’er, dat heeft hij/zij geleerd op de BHV cursus, hoe deze efficiënt geblust moet worden. Doen zich ongevallen voor, zoals snijwonden of valpartijen, dan is een BHV’er verplicht om eerste hulp te bieden tot het moment dat de ambulance arriveert. Verder is een van de hoofdtaken van BHV’ers het in veiligheid brengen van andere personeelsleden bij calamiteiten. Denk hierbij aan het evacueren van het bedrijfspand bij een brand of als er gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen.

 

Voordelen een BHV-cursus volgen

Het volgen van een BHV cursus is zowel voor de werkgever als werknemer aantrekkelijk. Het belangrijkste voordeel is natuurlijk de veiligheid die u hiermee binnen uw bedrijf inbouwt. Mocht zich iets naars voordoen, dan kan er snel ingegrepen worden en kunnen er veiligheidsmaatregelen genomen worden. De BHV’er weet wat er moet gebeuren en zorgt ervoor dat zijn collega’s een veilig heenkomen krijgen of snelle hulp krijgen – indien nodig – van professionele hulpdiensten.

Verder kan een werknemer die een BHV cursus volgt veelal compensatie in tijd of salaris krijgen voor deze functie. Ten slotte is het prettige aan BHV-cursussen dat ze overal in het land te volgen zijn en er qua tijdsaanbod genoeg te kiezen valt. Aarzel daarom niet te lang als werkgever en laat uw personeelsleden ook deze BHV cursus volgen! Maak uw bedrijf veiliger met cursussen van Arehbo.