Website Boulevard
Image default
Bedrijven

Tips voor ergonomisch kantoor

Ergonomie wordt steeds belangrijker in de moderne (werk)wereld en ergonomie moet een veilige en gezonde werkplek voor werknemers garanderen. Ergonomie staat voor het ontwerpen van systemen, voorwerpen en taken die het comfort, de veiligheid, de gezondheid én het functioneren van werknemers bevorderen. Ergonomie moet staat voor minder verzuim en een gezondere werknemer. Niet gek dus, dat Iedereen tegenwoordig een ergonomisch kantoor biedt of (in het geval van de werknemer) eist. Maar: hoe richt je een kantoor dan op ergonomische wijze in? In dit artikel een aantal tips om te zorgen voor het creëren van een ergonomisch kantoor. 

Oneffenheden vergroten kans op valpartijen 

Een ergonomisch kantoor kent geen oneffenheden. Oneffenheden namelijk, vergroten de kans op val- en struikelpartijen. En denk eens aan mensen die minder valide zijn, rolstoelgebruikers of mensen die blind of slechtziend zijn. Zorg dus voor een werkvloer zonder niveauverschillen. Daarnaast is in het kader van ergonomie de factor beweging belangrijk. Idealiter kan op een ergonomische werkplek zowel zittend als staand gewerkt worden. Op die manier zullen werknemers automatisch meer gaan bewegen. Uiteraard moet er wel voldoende ruimte zijn om deze beweging ook mogelijk te maken. Zorg dus ook voor ruime werkplekken, werkplekken die lichaamsbewegingen mogelijk maken. 

Werktaken in beeld brengen

Bij de inrichting van een ergonomisch kantoor is het ook belangrijk om eerst de werktaken, activiteiten en de uit te voeren werkzaamheden per werkplek goed in beeld te hebben. Ga bijvoorbeeld na welke looproutes het meest gebruikt worden en welke handelingen op elke locatie uitgevoerd dienen te worden. Pas dan is het mogelijk een zo ergonomisch mogelijke werkomgeving te creëren. 

Verstelbare tafels en stoelen zijn essentieel 

Wat betreft ergonomie zijn er standaard maten beschikbaar die gelden voor de werknemers. De gemiddelde maten van kleine en grote(re) werknemers kunnen als uitgangspunt dienen voor het inrichten van het ergonomische kantoor. Belangrijk is om de juiste werkhoogtes te bieden om zo een optimale ergonomische houding aan te kunnen bieden. Kies dus voor verstelbare tafels en stoelen, zodat werknemers zelf de tafel- en stoelhoogte indien noodzakelijk kunnen aanpassen. Vergeet ook de reikhoogtes niet; zorg dat werknemers gemakkelijk zaken kunnen pakken die noodzakelijk zijn om goed te kunnen werken. In z’n algemeenheid geldt dat een ergonomische werkruimte een ruimte is met zo weinig mogelijk belemmeringen, verstelbare tafels en stoelen en een ruimte die werknemers de mogelijkheid biedt te kunnen bewegen. Creëert u dat, dan bent u hard op weg een ergonomische werkplek te bieden.

https://humanoffice.nl