Website Boulevard
Image default
Dienstverlening

Een voorbeeld betalingsherinnering

De voorbeeld betalingsherinnering

De voorbeeld betalingsherinnering van Bill is simpel aan te passen. Als ze uw bonnen gewoon niet betaald hebben, kunt u niet anders. Een betalingsherinnering verzenden naar uw degene die moet betalen ligt soms erg moeilijk. Uiteraard bent u bang uw schuldenaar kwijt te raken. Daarom is het zeer belangrijk dat uw klant niet schrikt van de ingebrekestelling. De aanmaning moet uw debiteur laten voldoen maar niet wegjagen. De debiteur moet betalen want het houdt hier toch op. Een voorbeeldbrief van een betalingsherinnering vind u bij Bill op de site. Bill kan ook een sommatie  naar de degene die moet betalen sturen.

De Wet Incassokoten is verwerkt in onze voorbeeld betalingsherinnering.

De laatste aanmaning voor consumenten is een verhaal apart. Deze moet aan twee eisen voldoen. Zo moet de betalingstermijn minimaal 14 dagen bedragen. Als er niet betaald wordt, worden kosten in rekening gebracht, deze moeten precies vermeld worden. Als u onze voorbeeld betalingsherinnering gebruikt zit u altijd goed. Wanneer u contributies voor uw vereniging moet innen kunt u ook de voorbeeld betalingsherinnering gebruiken. Volgens de wet moet u eerst een aanmaning naar een consument te versturen. Maar naar zakelijke debiteuren bestaat die verplichting niet. Deze zijn direct ingebreke op het moment dat de vervaldatum overschreden is.

Hoe je herinnering versturen?

Onze voorbeeld betalingsherinnering kunt u in uw eigen bewoordingen aanpassen. Dan doet u hem de deur uit , bijvoorbeeld via mail. Uw klant moet op de hoogte gesteld worden van de openstaande post. Als gebeurt het via een sms, als het maar gebeurt.  Als er alsnog niet betaald wordt dan kunt u uw ingebrekestelling naar ons mailen. Wij gaan er dan direct voor u mee aan de slag. Uw degene die moet betalen wordt gesommeerd te betalen. Onder incassokosten komt de debiteur niet meer uit. Deze is schuldenaar verplicht te betalen. Evnetueel is het mogelijk om de zaak gerechtelijk aanhangig te maken. Maar het is beter dit te voorkomen.

http://www.billincasso.nl/nl/voorbeeld-betalingsherinnering.html