Website Boulevard
Image default
Zakelijke dienstverlening

Integratieplatform en nieuwe verdienmodellen

Vandaag de dag heeft ieder bedrijf behoefte aan digitale applicaties van de hoogste kwaliteit. Het aanschaffen van de juiste applicaties is één ding, maar binnen het netwerk van het bedrijf moeten die individuele applicaties ook onderling goed samenwerken. Daar komt het API platform, of integratieplatform, om de hoek kijken. Wat de toekomst gaat brengen kan niemand voorspellen, maar één ding lijkt onweerlegbaar: de opslag van data wordt alsmaar digitaler. Het API platform van het ervaren bedrijf Datacon is van de allerhoogste kwaliteit en zal ervoor zorgen dat uw bedrijf door elk data probleem geloodst wordt. Bovendien zult u met uw nieuwe integratieplatform uw concurrenten de loef af kunnen steken. Zie het platform als een alziende en alomvattende verkeersleider van data.

Wat te doen met een integratieplatform?

Het API platform van Datacon – gevestigd in Tilburg – kan talloze toepassingen hebben. Ten eerste wordt u op snelle, effectieve wijze geholpen om losse applicatie onder één noemer te vangen en deze in overkoepelend netwerk te bundelen. Uw huidige netwerk is wellicht gedecentraliseerd (en misschien wel een beetje een rommeltje). In het API platform staat structuur centraal. Met API autorisatie kunt u uw professionele partners uitnodigen om ook gebruik van het platform en netwerk te maken. U bepaalt zelf wie u toegang geeft tot het API platform en wie niet. U regelt de toegang met een ‘Service Level Agreement’. Zo kunt u bedrijven tegen betaling gebruik laten maken van hetzelfde efficiënte platform dat u zelf hanteert.

Waarom uw netwerk delen?

Als u uw netwerk deel en openstelt, ben u in staat hele nieuwe distributiekanalen aan te leggen. Deze kanalen zijn als het ware snelwegen van uw digitale stad die naar andere steden leiden. Maken u en uw partners van hetzelfde snelle systeem gebruik? Dan zal de overdracht van informatie snel en geheel vlekkeloos verlopen. Transacties worden zo een stuk soepeler.