Website Boulevard
Image default
Zakelijk

Wat is cross docking?

Cross docking is een proces dat gebruikt wordt om logistieke stromen te optimaliseren. Goederen die binnenkomen worden vanuit die vracht onmiddellijk overgeladen in de vracht die ze zal uitvoeren. Op die manier moeten de goederen niet opgeslagen worden wat opslagcapaciteit, tijd en personeel uitspaart. Het gaat dus eigenlijk om een verplaatsing van de goederen in plaats van een opslag van goederen zoals bij de traditionele goederenstroom kenmerkend is.

Cross docking in de praktijk

Cross docking vereist een goede organisatie en een perfect op elkaar ingespeeld team. Omdat snelheid en efficiënt werken de sleutelwoorden zijn voor het succes ervan, mag niets aan het toeval overgelaten worden. In het ideale geval beschikt het gebouw over laadkades aan beide kanten, waardoor binnenkomende vrachten aan de ene kant kunnen lossen, de goederen door het gebouw naar de andere zijde gaan om daar in het uitgaande vrachtwagens te worden geladen.

Cross docking is het meest interessant voor bedrijven die met grote aantallen producten werken die op vrij stabiele momenten vervoerd moeten worden, voor bedrijven in de voedingsindustrie die met houdbaarheidsdata rekening moeten houden en voor bedrijven die werken voor klanten die een snelle levertijd wensen.
Aandachtspunt bij cross docking is dat de goederen goed van elkaar moeten gescheiden worden en dat goederen uit verschillende vrachten eenzelfde bestemming kunnen hebben, je hebt dus welk een beperkte verwerkingsruimte nodig hiervoor al is het maar voor een korte tijd.

De voordelen

Tijdwinst

De goederen die binnenkomen, moeten niet gestockeerd worden wat een handeling in het pickproces uitspaart en dus tijdwinst oplevert. Tijdwinst die jouw klanten ten goede komt omdat zij sneller hun bestellingen binnenkrijgen. Bovendien ook tijdwinst waardoor jij minder personeel moet voorzien.
Omdat de goederen die binnenkomen ook zo goed als direct weer buitengaan, moet je niet met een voorraad werken en bespaar je ook hier voor het beheer veel tijd uit.

Kostenbesparend

Je hebt natuurlijk wel nog steeds los- en laadplaatsen nodig en een magazijn om de goederen te sorteren en te verpakken, maar omdat er geen langdurige opslag nodig is, moet je geen groot magazijn hebben hiervoor. Het uitsparen van bepaalde logistieke en administratieve taken werkt bovendien ook kostenbesparend op de personeelskosten van jouw bedrijf.

Cross docking wordt door steeds meer bedrijven gebruikt omwille van de talrijke voordelen die het te bieden heeft. Minder kosten, minder handelingen, een snellere levering, het zijn allemaal troeven die die je bij de klassieke logistieke goederenstroom niet hebt.

Neem gerust contact op als je denkt dat wij ook voor jouw bedrijf een meerwaarde kunnen betekenen en samen met jou de logistieke stroom kunnen optimaliseren. Jouw bedrijf, jouw tevredenheid en de tevredenheid van jouw klanten vormen onze inzet.

https://surlogic.nl/nl/cross-docking