Website Boulevard
Image default
Dienstverlening

Beperking en Psychosociaal Functioneren in Bipolaire Stoornis

Onderzoekers zijn aan het onderzoeken of cognitieve beperkingen in bipolaire stoornis het resultaat zijn van psychotropische geneesmiddelen, of de ziekte zelf. De resultaten geven tekortkomingen met betrekking tot geheugen, het verwerken van beloningen en gevoeligheid voor negatieve feedback aan. Al deze beperkingen zorgen voor moeilijkheden in het maken van beslissingen en het aanpassen op situaties voor bipolaire patiënten, wat bijdraagt aan hoge risicogedrag. De data geeft aan dat deze tekortkomingen een effect van de ziekte zelf zijn en niet door de geneesmiddel die de gemoedstoestand stabiliseert.

Deze verheldering zou patiënten moeten geruststellen om verder te gaan met het benutten van de voordelen van gemoedstoestand-stabiliserende geneesmiddel, zonder de zorg over schadelijke cognitieve bijwerkingen. De optimale behandeling omvat controle en het managen van de symptomen door een psycholoog die opgeleid is in de behandeling van bipolaire stoornis en klinische psychofarmacologie.

Een type van gespecialiseerde psychologische behandeling van bipolaire stoornis is Interpersonal Social Rhythm Therapy (IPSRT). IPSRT is een interventie die speciaal voor bipolaire patiënten ontworpen is, deze leert patiënten hoe ze manische en depressieve episodes kunnen voorkomen door hun slaap/waak-cycli en dagelijkse routines te stabiliseren. Bestaande interpersoonlijke probleemgebieden worden ook geïdentificeerd en aangesproken in IPSRT om in extra stabiliteit te voorzien. Naast IPSRT, kunnen neuropsychologische beoordeling en cognitieve omscholing ook assisteren in het verminderen van de effecten van neurocognitieve beperkingen op het algemeen functioneren.

Sommige patiënten met bipolaire stoornis hebben ook slechte psychosociale aanpassing gedemonstreerd, bijvoorbeeld door werkeloosheid of een gebrek aan betrouwbare vrienden of kwalitatief vrijetijdsbesteding. Slechte psychosociale aanpassing is ook geassocieerd met een lage levenskwaliteit en een verhoogde risico op zelfmoord. Psychologen blijven dit cruciale gedeelte van psychologische functionering verder onderzoeken om de zorg van patiënten te verbeteren.

Inzicht in Psychosociale Functionering in Bipolaire Stoornis.

Executief functioneren houdt in: het vermogen om strategische aanpakken tot problemen te genereren, controle en planningsgedrag, en strategieën tot gedrag aan te passen die niet meer van toepassing zijn. Executief functioneren en inzicht zijn sterk gerelateerd aan psychosociale aanpassing en zijn vaak beperkt in patiënten met bipolaire stoornis.

Inzicht houdt in: bewust zijn van de bestaande psychiatrische symptomen, bewust van de aanwezigheid van psychiatrische stoornissen, en bewust zijn van de behaalde resultaten van de behandeling. In bipolaire stoornis is de relatie tussen slecht inzicht en slechtere psychosociale aanpassing waarschijnlijk verklaard door de neurocognitieve beperkingen. Deze beperkingen worden verslechterd door meerdere manische en depressieve episodes. Daarom is het managen van episodes door geneesmiddel en psychotherapie kritisch in het voorkomen van toekomstige neurocognitieve aftakeling.

De Psycholoog zijn psychologen in Maastricht. Wij bieden een wijde reeks van psychotherapieën, beoordelingen, en behandelingen voor schizofrenie aan.

 

https://www.depsycholoog.nl/maastricht/